η ομάδα
Ιωάννα Καζελίδου
Άννα Μαρούλη
εισαγωγικό

Ξεκινήσαμε από την Ξάνθη, από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο όπου κάναμε τις βασικές μας σπουδές στην αρχιτεκτονική σχολή. Η συνεργασία μας άρχισε εκεί, καθώς ήμασταν ομάδα σε εργασίες και εργαστήρια της σχολής. Αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε  το 2011 αναλαμβάνοντας κάποια έργα από κοινού και το 2014  δημιουργήσαμε την ομάδα μας τις τέσσερις διαστάσεις που βρίσκεται στην Κάντζα. 

το όραμά μας

Το όραμα μας για την αρχιτεκτονική είναι η ανθρωποκεντρική δημιουργία χώρων, που δεν είναι παθητικοί απέναντι στον χρήστη αλλά αλληλεπιδρούν, με στόχο την καλύτερη διαβίωση, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση. 

Το φως, η μελέτη της κίνησης στο χώρο, η σχέση του κτιρίου με τον περιβάλλοντα χώρο και η ένταξή του σε αυτόν, η λιτή γεωμετρία που εκφράζει τον στόχο του σχεδιασμού, αποτελούν τους κύριους άξονες της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Το φυσικό περιβάλλον, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου καθώς και οι ανάγκες, οι επιθυμίες αλλά και η προσωπικότητα  των χρηστών, αποτελούν τα πρώτα στοιχεία έμπνευσης και δημιουργίας. 

Το έργο της ομάδας μας χαρακτηρίζεται από έρευνα για καινούργιες φόρμες και υλικά, καθώς και καινοτόμες λύσεις που θα αποδίδουν τη φιλοσοφία της σύνθεσης.

© 2020 τέσσερις διαστάσεις