η ομάδα
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
ΜΑ Σχεδιασμός Φωτισμού

Η Ιωάννα Καζελίδου γεννήθηκε στη Βέροια. Αποφοίτησε από το τμήμα αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ τον Ιούλιο του 2007. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο (ΜΑ) στον Σχεδιασμό Φωτισμού.   Εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία και τεχνικές εταιρίες με κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική μελέτη. Από το 2012 συνεργάζεται με την Άννα Μαρούλη και από το 2014, έχουν δημιουργήσει την αρχιτεκτονική ομάδα τέσσερις διαστάσεις. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεωρία και τη φιλοσοφία του χώρου και ερευνά τον τρόπο που μπορεί το φως να αποδώσει ιδιαίτερα νοήματα στη μορφή και να αποδώσει ποιητική διάσταση στο χώρο. 

Ιωάννα Καζελίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Άννα Μαρούλη γεννήθηκε στην Νάξο. Αποφοίτησε από το τμήμα αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ τον Ιούλιο του 2007.  Έως το 2009 εργάστηκε σε κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και έπειτα συνεργάστηκε με ιδιώτες αρχιτέκτονες και αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα, με κύριες αρμοδιότητες αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής.  Από το 2012 συνεργάζεται με την Ιωάννα Καζελίδου και από το 2014, έχουν δημιουργήσει την αρχιτεκτονική ομάδα τέσσερις διαστάσεις. 

Η αρχιτεκτονική της είναι επηρεασμένη από τη Νάξο και τις Κυκλάδες που είναι ο τόπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οι οργανικές λιτές φόρμες και το στοιχείο του νερού είναι χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις συνθέσεις της.  

Άννα Μαρούλη
εισαγωγικό

Ξεκινήσαμε από την Ξάνθη, από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο όπου κάναμε τις βασικές μας σπουδές στην αρχιτεκτονική σχολή. Η συνεργασία μας άρχισε εκεί, καθώς ήμασταν ομάδα σε εργασίες και εργαστήρια της σχολής. Αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε  το 2011 αναλαμβάνοντας κάποια έργα από κοινού και το 2014  δημιουργήσαμε την ομάδα μας τις τέσσερις διαστάσεις που βρίσκεται στην Κάντζα. 

το όραμά μας

Το όραμα μας για την αρχιτεκτονική είναι η ανθρωποκεντρική δημιουργία χώρων, που δεν είναι παθητικοί απέναντι στον χρήστη αλλά αλληλεπιδρούν, με στόχο την καλύτερη διαβίωση, ανάλογα με την εκάστοτε χρήση. 

Το φως, η μελέτη της κίνησης στο χώρο, η σχέση του κτιρίου με τον περιβάλλοντα χώρο και η ένταξή του σε αυτόν, η λιτή γεωμετρία που εκφράζει τον στόχο του σχεδιασμού, αποτελούν τους κύριους άξονες της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Το φυσικό περιβάλλον, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική και οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου καθώς και οι ανάγκες, οι επιθυμίες αλλά και η προσωπικότητα  των χρηστών, αποτελούν τα πρώτα στοιχεία έμπνευσης και δημιουργίας. 

Το έργο της ομάδας μας χαρακτηρίζεται από έρευνα για καινούργιες φόρμες και υλικά, καθώς και καινοτόμες λύσεις που θα αποδίδουν τη φιλοσοφία της σύνθεσης.